SEARCH BY VEHICLE

Instruktion för rengöring av K&N's luftfilter

K&N Luftfiler behöver normalt rengöras var 80 000 km. Rengöring av K&N's filter är mycket enkelt följ bara nedan 4 steg.

Dirty luftfilter

1. RENGÖR

Spraya på Cleaner/Rengöringsmedel på båda sidor av filtret och låta det verka i ca 10 minuter. Låt inte cleanern torka på filtret.

Panel Air Filter Cleaning

 

Round Air Filter Cleaning

 

Cone Air Filter Cleaning2. SKÖLJ
Rengör genom att låta kranvatten skölja genom filtret till dess att all smuts och cleaner är borta. Det kann vara nödvändigt att upprepa steg 1 och 2.

Panel Air Filter Rinsing

 

Round Air Filter Rinsing

 

Cone Air Filter Rinsing3. TORKA
Låt filtret lufttorka. Använd Ej tryckluft. Lägg inte på olja innan filtret är helt torrt.

4. OLJA IN FILTER

Aerosol Olja (99-5000EU)

Spraya K&N Filter olja jämnt över hela filterytan - håll munstycket på ett avstånd av ca 8 cm - till dess att det fatt en jämn röd färg. Låt filtret absorbera oljan i ca 20 min och torka sedan av ev överskott längs kanterna.

Panel Air Filter Aerosol Oiling

 

Round Air Filter Aerosol Oiling

 

Cone Air Filter Aerosol Oiling

Ovanstående process är den enda godkända förfarandet för att behålla din K & N luftfilter.